Αδεια Οδήγησης
Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια εκδοθείσα πριν από 1 χρόνο τουλάχιστον.

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης
Μία ημέρα (24 ώρες).

Ασφάλεια
Οι τιμές μισθώσεως περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:
Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων εις το όχημα πλην οδηγού έως 440.000 ευρώ κατά ατύχημα.
Υλικές ζημίες τρίτων (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της LS Rent a Car) έως 94.000 ευρώ.
Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έναντι πυρκαγιάς.
Για ζημίες στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο πελάτης ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο του ατυχήματος.
Σε περίπτωση που κλαπεί το αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής ευθύνεται για το 50% της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο της κλοπής.

Απαλλαγή Κλοπής (tw)
Η απαλλαγή κλοπής είναι μία προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει δεκτή απαλλάσσει τον ενοικιαστή από κάθε οικονομική ευθύνη ως την ανωτέρω παρ 4ε / για απώλεια του ή ζημία στο αυτοκίνητο της LS Rent a Car από κλοπή ή ως επακόλουθο αυτής.
Η απαλλαγή κλοπής μπορεί να ληφθεί με την ημερήσια χρέωση των 3 ευρώ για τις κατηγορίες a,b,c και 4,40 ευρώ για τις κατηγορίες d,e,j,k και 7,50 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Απαλλαγή Ευθύνης (c.d.w)
Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου όπως αναφέρεται στη παράγραφο 4 εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους με την υπογραφή του, στα 147,00 ευρώ καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες α,β,c, στα 235,00 ευρώ καταβάλλοντας το ποσόν των 14,00 ευρώ για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες d,e,j,k και στα 294,00 ευρώ καταβάλλοντας το ποσόν των 18,00 ευρώ για κάθε ημέρα ενοικίασης για την κατηγορία f.τα παραπάνω ισχύουν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ζημία δεν οφείλεται σε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. ο μισθωτής ανεξάρτητα εάν έχει αποδειχθεί την κάλυψη των μη ασφαλισμένων ποσών υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε βλάβη ή αντικατάσταση καταστραφέντων ελαστικών, ζαντών, παραθύρων, παρμπρίζ,όπως επίσης ζημιές στο κάτω μέρος του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. Οι ανωτέρω ζημιές δεν καλύπτονται σε καμιά περίπτωση από τη μικτή ασφάλεια.

Ασφάλιση Οδηγού και Επιβαινόντων
Προσφέρεται έναντι 3,00 εuro ημερησίως και καλύπτει αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου,ολικής/ μερικής ανικανότητας έως 8.800,00 euro για κάθε επιβάτη για νοσήλεια 8.800,00 euro.το ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 44.000,00 euro.

Πρόσθετη Επιβάρυνση για Δεύτερο Οδηγό
1,50 ευρώ ημερησίως.

Βενζίνη
Πληρώνεται από τον μισθωτή.

Σχάρα Οροφής
Διατίθενται μετά από κράτηση με χρέωση 4 ευρώ ημερησίως.

Παιδικά Καθίσματα
Διατίθενται μετά από κράτηση και για παιδιά μέχρι 3 ετών. ΔΩΡΕΑΝ

Αλυσίδες
Διατίθενται μετά από κράτηση. ΔΩΡΕΑΝ

Τύποι Αυτοκινήτων
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου με άλλο τύπο ιδίου κυβισμού.

Παράδοση/παραλαβή
Στους σταθμούς των γραφείων μας δωρεάν
Εκτός των γραφείων μας με επιβάρυνση 12 ευρώ εντός των ορίων της πόλεως
Για μεγαλύτερες αποστάσεις η χρέωση γίνεται με 0,40 ευρώ ανά χλμ. Για όλες τις κατηγορίες (ελάχιστη χρέωση: 12 ευρώ)
Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας (07:30 - 21:00): 18 ευρώ.

Φόροι
24% για όλους τους σταθμούς LS Rent a Car.

Τροχαίες Παραβάσεις
Ολα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν τον μισθωτή.

Μισθώσεις Εκτός Συνόρων
Μόνο με γραπτή έγκριση της LS Rent a Car.

Μεταφορά με Πλοίο
Μόνο με γραπτή έγκριση της LS Rent a Car.

Οδική Βοήθεια
Όλο το 24ώρο.

Αλλαγή Αυτοκινήτου
Η LS Rent a Car διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.